Földrajz és Környezettudományi Intézet Programja

Az esemény címe: ÚJ TUDOMÁNYOS ÖSSZEFOGLALÓK ÉS STRATÉGIAI PROGRAMOK A VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
Szervező egységek: EKF TTK Földrajz és Környezettudományi Intézet


Az esemény műfaja: 
Nem bírálati rendszerű műhelykonferencia
MTA Tudományos osztály: MTA X. Osztály
MTA Tudományos bizottság: Földrajz I-II
Tudományterület: földrajztudomány, környezettudomány
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Patkós Csaba intézetigazgató
Helyszín: EKF, 3300 Leányka u.6. D épület 231. 
Kapcsolattartó: Dr. Patkós Csaba intézetigazgató
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény 
Kezdés: 2015. november 16. 13:30
Zárás: 2015. november 16. 17:20


Program:
Köszöntő: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Dr. Lakatos László: Élő Bolygó 2014 – a WWF jelentése Dr. Kertész Ádám: IPBES: a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások globális felmérése Dr. Kárász Imre: Az ENSZ Fenntartható fejlődési célok (SDG) dokumentumáról Dr. Mika János: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon (KSH, 2014)
15.10-15.30: Szünet
Ütőné dr. Visi Judit: A földrajz érettségiről a számok tükrében Dr. Tóth Antal: Mennyire versenyképes Magyarország? – A Világgazdasági Fórum Jelentése (2015) alapján Dr. Kajati György: Az Erasmus mobilitás és nemzetköziesítés hatása a hallgatók kompetenciáira és munkaerő-piaci sikerességére Dr. Utasi Zoltán: A magyarországi települések közüzemi és közlekedési ellátottsága Dr. Patkós Csaba: A Nemzeti Vidékstratégia és Operatív Program Zárszó: Dr. Patkós Csaba

Szinopszis:
A rendezvény az EKF Földrajz- és Környezettudományi Intézetében folyó szerteágazó kutatások néhány elemét mutatja be a tudományos fokozattal rendelkező kollégák tolmácsolásában. A konferencia rendező elve – éppen a tematikai sokszínűség miatt – a különböző stratégiai dokumentumok elemző bemutatása.
Változó világunk környezeti és társadalmi-gazdasági helyzetének kitűnő látleletei azok a koncepciók, programok és jelentések, amelyek egy-egy szakterület összefoglaló helyzetfeltárásán túl gyakran a jövőre vonatkozó terveket és teendőket is megfogalmaznak.
Az EKF Földrajz- és Környezettudományi Intézetének házi konferenciájának első szekciójában azok a nemzetközi és hazai dokumentumok kerülnek bemutatásra, amelyek a fenntartható fejlődés környezeti oldalának legújabb megállapításait tartalmazzák. Így például hallhatunk az Élő Bolygó 2014 című WWF jelentésről, az IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) globális felméréséről, ami a biodiverzitást és az ökoszisztéma szolgáltatásokat volt hivatva összegezni. A fenntartható fejlődés a globális dimenzión túl (ENSZ Fenntartható fejlődési célok (SDG)) a magyarországi indikátorok szintjén is terítékre kerül. A második szekcióban az Intézet társadalomföldrajzos kutatói beszélnek néhány fontos kérdésről, így például a hazai földrajz érettségik eredményeinek számszerű feldolgozásáról, illetve az ERASMUS programban való hallgatói részvétel munkaerőpiaci következményeiről is hallhatunk. Néhány gazdaság- és településfejlesztési előadás is elhangzik majd a konferencián, így például betekintést nyerhetünk Magyarország versenyképességének alakulásába a Világgazdasági Fórum 2015-ös jelentése alapján. Ehhez kapcsolódóan a magyar településhálózat elemeinek közüzemi és közlekedési ellátottságáról is elhangzik egy előadás. Mintegy szintetizáló, inkább területi, mint szakterületi alapú feldolgozás, a Nemzeti Vidékstratégia és Operatív Program néhány eleme kerül majd bemutatásra. A stratégia és a program a magyar vidéki térségek 2020-ig terjedő fejlesztési terveinek összefoglalója, ami egyben a következő periódus vidékfejlesztési pályázatainak is alapját jelenti majd.
 

 

 


< Vissza