Fizikai és Élelmiszerfizikai tanszék programja


Az esemény címe: ÚJABB EREDMÉNYEINK AZ ASZTROBIOLÓGIAI KUTATÁSOKBAN
Szervező egységek: EKF Biológiai Intézet, EKF Fizika tanszék


Az esemény műfaja:
tudományos előadás
MTA Tudományos osztály: Biológiai Tudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Ökológiai Tudományos Bizottság
Tudományterület: asztrobiológia
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr Dulai Sándor levezető elnök
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Leányka u. 4 C épület 208.
Kapcsolattartó: Dr Dulai Sándor Tanszékvezető főiskolai tanár
ds@ektf.hu
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 10. 15:00
Zárás: 2015. november 10. 16:50 


Program:

Ujfaludi László (EKF, TTK, Fizikai Tanszék): A földön kívüli élet - történeti és csillagászai áttekintés
A korai hipotézisek, a science fiction és a tudomány a Földön kívüli életről.
A földön kívüli élet eszméjének fejlődése. Lucretius: „De rerum naturae"; Giordano Bruno: „A végtelenről, a világegyetemről és a világokról". Reneszánsz és felvilágosodás, Fontenelle: „Beszélgetés a világok sokaságáról". Modernkori kutatási programok: CETI, OZMA, SETI. A Drake-formula, az asztrobiológia létrejötte és fejlődése.
Életövezetek. A víz szükségessége. Életnyomok üstökösökön és meteoritokban (A Murchison meteorit). Elméletek az élet létrejöttéről (Oparin elmélete, Arrhenius pánspermia-elmélete).
Ciolkovszkij, Sklovszkij, Kardasev, Dyson gondolatai a civilizációk fejlődéséről.

Marschall Mariann (EKF, TTK, Növényélettani Tanszék): Hipotetikus Mars-felszíni élő szervezetek vizsgálata a Földön

A Mars Express-űrszonda adatait elemezve az élet lehetőségének az elméleti vizsgálata a cirkumpoláris zónában. A Föld és a Mars főbb környezeti paraméterei. Az ökofiziológus célok. A fotoautotróf élethez szükséges megfelelő hőmérséklet, folyékony víz, CO2, PAR, tolerálható UV-sugárzás. A kriptobiotikus kérgek, mint hipotetikus fotobionták (MSO), jelentése, típusai. A cianobaktériumok, mint a kriptobiotikus kérgek nagyon fontos komponensei, és a földi élet kezdetei, a napsugárzás energiájának fotoautotróf kiaknázása. A klorofill-a és -d jelentősége a mechanizmusban. Hipotetikus Mars szimulációs talajok UV-szűrésének és látható fény áteresztésének mérése. Bazaltmállasztásos kísérletek. Extrém földi élőhelyek, analóg helyszínek és életformák tanulmányozása. Extrém száraz és sós élőhelyek vizsgálatainak eredményei. Kriptogám szervezetek UV-toleranciájának sajátosságai.

Dulai Sándor (EKF, TTK, Növényélettani Tanszék): Szimulált Mars-analóg körülmények hatása alacsonyabb rendű földi mikro-életközösségek fotoszintézisére és túlélésére

Földi eredető intakt kriptobiotikus kérgek túlélését és fotoszintetikus aktivitását vizsgáltuk Mars-szimulációs kezelések alatt és után. A vizsgált szervezetek nagyobb része túlélte a legkeményebb Mars-szimulációs kezeléseket is, hatékony fotoszintetikus aktivitással. A túlélés sokkal inkább függ a kérgek származásától és típusától, mint a kezelésektől. A laboratóriumi körülmények között végzett, „egyfaktoros" szimulációs kísérletekkel sikerült igazolni, hogy külön-külön, több kéregtípus is elviseli a marsi talajfelszínen, ill. a sötét dűnefoltok területén uralkodó extrém tényezőket, valamint ezek hatása alatt is aktív fotoautotrof anyag- és energiaátalakítást folytat. Eredményeink bizonyos mértékig, közvetve alátámasztják a Gánti és munkatársai által kidolgozott DDS-MSO hipotézis helytállóságát.

Szinopszis:
Az előadássorozat a tudomány - történetileg kialakult - álláspontját mutatja be a földön kívüli élet lehetőségeiről és eredetéről, ötvözve a reális, korai hipotéziseket a legújabb asztrobiológiai kutatások eredményeivel. Az előadások érintik a földön kívüli élet eszméjének fejlődését, az asztrobiológia, mint tudomány létrejöttét, a modern kori kutatási programokat, valamint az élet keletkezésének elméleteit. Külön fejezetet szentelnek közvetlen kozmikus szomszédunk, a Mars aszrtobiológiai potenciáljának. Vizsgálják a Mars Express-űrszonda adatait elemezve az élet lehetőségét a bolygó cirkumpoláris zónában. Hasonlóságoket és különbségekete keresnek a Föld és a Mars főbb környezeti paramétereiben. Elemzik a fotoautotróf élethez szükséges megfelelő hőmérséklet, folyékony víz, CO2, PAR, tolerálható UV-sugárzás feltételezett mértékét. Szólnak a kriptobiotikus kérgek, mint hipotetikus fotobionták (MSO), jelentéséről, típusairól. Elemzik a cianobaktériumokat, mint a kriptobiotikus kérgek komponenseit, és a földi élet kezdeteit, a napsugárzás energiájának fotoautotróf kiaknázását. Bemutatják a hipotetikus Mars szimulációs talajok UV-szűrésének és látható fény áteresztésének mérési eredményeit és az extrém földi élőhelyek, analóg helyszínek és életformák tanulmányozását. Az előadássorozat olyan új kutatási eredményekkel is foglalkozik, mint a földi eredető intakt kriptobiotikus kérgek túlélésének és fotoszintetikus aktivitásának vizsgálta Mars-szimulációs kezelések alatt és után. Ezekben a kísérletekben kiemelik, hogy a vizsgált szervezetek egy része túléli a legkeményebb Mars-szimulációs kezeléseket is, hatékony fotoszintetikus aktivitással. Az eredmények szerint túlélés sokkal inkább függ a kérgek származásától és típusától, mint a kezelésektől. A laboratóriumi körülmények között végzett, „egyfaktoros" szimulációs kísérletekkel igazolhatók, hogy külön-külön, több kéregtípus is elviselheti a marsi talajfelszínen, ill. a sötét dűnefoltok területén uralkodó extrém tényezőket, valamint ezek hatása alatt is aktív fotoautotrof anyag- és energiaátalakítás folytatására képes. A kutatások eredményei olyan kurresns elméletek közvetett alátámasztására is alkalmasak, mint a Gánti és munkatársai által kidolgozott DDS-MSO hipotézis.


< Vissza