PSZICHOLÓGIA TANSZÉK PROGRAMJA

Az esemény címe: A PSZICHOLÓGIA SZEREPE A NEVELÉSBEN - 25 ÉV A TANÁRKÉPZÉSÉRT
Szervező egységek: Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék


Az esemény műfaja: 
Nem bírálati rendszerű műhelykonferencia
MTA Tudományos osztály: Filozófiai és Történettudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Pszichológia Tudományos Bizottság
Tudományterület: pszichológia
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna szakmai vezető, levezető elnök
Helyszín: EKF 3300 Eger Eszterházy Tér 1. Líceum, Fsz.112.  3300 Eger Klapka György utca 12. Érsekkerti épület 1. emeleti folyosó
Kapcsolattartó: Dr. Héjja-Nagy Katalin
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015.november 26. 9:30
Zárás: 2015. november 26. 14:00


Program: 
9.30: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna: A Pszichológia Tanszék 25 éve
10.00: Dr. Ludányi Ágnes: A pályaszocializációs tevékenység metamorfózisa
10.15: Dr. Dávid Mária: Tanulási tanácsadás
10.30: Dr. Hanák Zsuzsanna: A pedagógiai pszichológia múltja, jelene, jövője
10.45: Dr. Taskó Tünde Anna: Az iskolai alulteljesítés és mérése
11.00:Dr. Hatvani Andrea:Az orvos és a varázsló alakja Csáth Géza novelláiban
11.15: Kávészünet
11.45: Dr. Mester Dolli: Gamifikáció - Játékosítás az oktatásban
12.00:Dr. Szebeni Rita:A hallgatói közösségek változásának dilemmái. – Képzési feladatok
12.15:Dr. Héjja-Nagy Katalin: A szülésélmény módosult tudatállapot természetének és meghatározó tényezőinek vizsgálata
12.30:Dorner László: Az önkéntesség serdülőkorban
12.45: Faragó Boglárka:Az IKT eszközök tanulási alkalmazásának több módszerű elemzése
13.00: Ebéd

Szinopszis:
Tudományos műhelyünket a Pszichológia Tanszék fennállásának 25. évfordulója előtt tisztelegve rendezzük meg, tudományos előadásokkal ünnepelve. Az 1990/1991-es tanévben erősödött meg annyira a pszichológia szerepe a
tanárképzésben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, hogy megalakulhatott az önálló Pszichológia Tanszék, amely kezdetben főleg a tanárképzésben szereplő pszichológia tárgyak oktatásáért volt felelős. A tanszék tanárképzésben végzett oktatási és képzésfejlesztési tevékenysége azóta is ismert és elismert, kutatásaink bemutatására azonban kevesebb lehetőség adódik. Elsősorban az oktatás-nevelés, tanulás kérdéseivel, valamint a tanárképzés különböző aspektusaival foglalkozó nagyobb lélegzetű közös tanszéki kutatásaink mellett fontosnak tartjuk az oktatók egyéni érdeklődésének megfelelő kutatások támogatását, valamint hogy a tanszéken folyó egyéni kutatásokat mások is megismerhessék. Ezen a rendezvényen ezekből az egyéni témákból szemezgetünk: a hallgatóság megismerheti az oktatók aktuális, vagy éppen a szivéhez legközelebb álló kutatási témájának fontos eredményeit. A tanszék történetét, fejlődésének mérföldköveit bemutató előadást követően az oktatók – tanszékhez csatlakozásuk sorrendjében – a konferencia-előadásokhoz hasonlóan 15 perces tudományos bemutatókat tartanak témájukból. Az előadások a pszichológia széles kutatási területeit ölelik fel, a neveléslélektantól a művészetpszichológián át a kognitív pszichológiai kutatásig. Az érdeklődők változatos előadásokat hallhatnak az iskola világából a pedagógiai pszichológia kutatásainak változásairól, az iskolai alulteljesítés problematikájáról, a tanulási tanácsadásról, az oktatás játékosítását jelentő gamifikációról, az IKT eszközök tanulási alkalmazásának elemzéséről. A tanárképzés területéről a pályaorientációs tevékenység és a hallgatói közösségek vizsgálata jelenik meg. Ezenkívül a személyiséglélektani kutatások körében irodalmi szövegek pszichológiai elemzésével, a önkéntes serdülők személyiségdiagnosztikájával ismerkedhetnek meg, valamint egy perinatális pszichológiai vizsgálattal.

Várhatóan a műhely vendégeként köszönthetjük a társintézmények pszichológia tanszékeinek jeles képviselőit, a tanszékünkkel régóta együttműködő kollégákat is.

November 23- 27. között az Érsekkerti Épületben (Klapka Gy. utca 12.) a Pszichológia Tanszék folyosóján a korábban konferenciákon bemutatott poszterek kerülnek kiállításra. A rendezvényre szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a pszichológiai kutatások sokszínűsége iránt.

 

 


< Vissza