Andragógiai és Közművelődési Tanszék Programja

Az esemény címe: "A NÉPMŰVELŐTŐL A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS TANÁRÁIG"– 40 ÉVE INDULT A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS EGERBEN
Szervező egységek: Neveléstudományi Intézet, Andragógiai és Közművelődési Tanszék


Az esemény műfaja: 
Könyvbemutató
MTA Tudományos osztály: Filozófiai és Történettudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Pedagógiai Tudományos Bizottság
Tudományterület: Neveléstudomány
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Simándi Szilvia Tanszékvezető
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Líceum I.emelet 213.
Kapcsolattartó: Dr. Simándi Szilvia, Tanszékvezető
simandiszilvia@ektf.hu
06/36/520-400 3043 mellék
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 18. 14:00
Zárás: 2015. november 18. 15:00


Szinopszis: 
A képzés indulásának 40. valamint a tanszék megalakulásának 25. évfordulója alkalmából a jubileumi tanulmánykötettel az Andragógiai és Közművelődési Tanszék munkatársai a hazai felnőttoktatás és képzés, illetve a (köz)művelődés témaköreihez szeretnének hozzájárulni, tanulmányok és/vagy kortörténeti írások formájában.
A tanszék egykori és jelenlegi oktatói számára e jeles évfordulók lehetőséget adtak a viszszatekintésre és egyúttal az előretekintésre is. A kötetben olvasható témák sokszínűsége is jelzi, hogy sokrétű tevékenység köthető szakmánkhoz, a felnőttkori tanulás és művelődés szerteágazó módon lehet jelen életünkben.
Az egyes szerzők munkáiban a művelődéstörténeti témák mellett a napjainkban felmerülő kérdések, kihívások is helyet kapnak. A kötetben Tengely Adrienn a vallási felnőttnevelés eszközeit vizsgálja egyháztörténeti vonatkozásban, Oszlánczi Tímea a hazai felnőttoktatás főbb irányvonalairól ad áttekintést tanulmányában, Simándi Szilvia pedig a felnőttoktatás és a felsőoktatás közös vonásait keresi. Fekete Ilona a hallgatók munkaerőpiacon történő elhelyezkedési lehetőségeit veszi górcső alá Berkes Judit társszerzővel, Garami Erika pedig tágabb megközelítés keretében az oktatás eredményességének térségi összefüggéseit elemzi munkájában.
A kortörténeti írások a tanszék életéből egy-egy momentumot mutatnak be. Nagy Sándor egy általános képet vázol fel a tanszék történetéből, Szíjártó Imre pedig a művelődésszervező szakunkhoz kötődően a filmkultúra szakirány történetét dolgozza fel, és annak további életét mutatja be az intézményben.
Emlékkiadványunk végére a tanszéken megtalálható archív felvételekből egy fotógyűjteményt
állítottunk össze: pillanatképeket felvillantva a tanszék életéből.
Mindezekre tekintettel a főiskola életében is jeles eseményről szeretnénk méltóképpen megemlékezni: írásainkat a tanszék szakmai profiljának megfelelően a felnőttoktatást és felnőttképzést is magában foglaló klassziku elnevezésű felnőttnevelés, illetve a közművelődés témaköreiből merítettük.

 

 


< Vissza