MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2015


„A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok"

Eszterházy Károly Főiskola megnyitó rendezvénye
Tudományos műhelyek a Kárpát-medencében


Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum, Kápolna
Időpont: 2015. november 5. 10.00-17.15


10:00-10:20 Megnyitó, köszöntők

• Dr. Roósz András akadémikus, az MTA-MAB elnöke
• Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora

10:20-10:40 Díszdoktoravatás, doktori eskütétel (levezető elnök: Dr. Gebei Sándor az EKF Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke)

• Díszdoktori laudáció és díszdoktori oklevél átadása
• Doktori oklevelek átadása, doktori eskütétel

10:40-11:10 Dr. Egyed Ákos MTA külső tagja (Kolozsvár) az EKF díszdoktora székfoglaló előadása „Erdély
Széchenyije – Mikó Imre szerepe az erdélyi tudományos életben" címmel

11:10-11.30 Szünet

11:30-12:30 Plenáris előadások (levezető elnök: Dr. Ollé János az EKF tudományos és nemzetközi ügyekért felelős
rektorhelyettese)
• 11:30-12:00 Dr. Albert-Lőrincz Enikő egyetemi tanár (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Segítő
szakemberek szakmai profiljának néhány jellemzője Kolozs (Ro) és Heves (Hu) megyékben
• 12:00-12:30 Dr. Fodor Gyula, főiskolai tanár (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, rektorhelyettes,
Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász): Kárpátalja örökségturisztikai vonzerejének keresleti tendenciái

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-17:15 Plenáris előadások (levezető elnök: Dr. Ollé János az EKF tudományos és nemzetközi ügyekért felelős
rektorhelyettese)
• 13:30-14:00 Dr. Bencze Lóránt egyetemi tanár, igazgató (Magyar Nyelvstratégiai Intézet): A magyar
nyelvstratégiáról
• 14:00-14:30 Dr. Perjés István egyetemi tanár, intézetigazgató (Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi
Intézet): Társadalompedagógiai parafrázisok
• 14:30-15:00 Dr. Erőss István egyetemi docens, tanszékvezető (Eszterházy Károly Főiskola, Vizuális Művészeti
Tanszék): A természet, mint a műalkotás kontextusa

15:00-15:30 Kávészünet

• 15:30-16:00 Dr. Komenczi Bertalan egyetemi tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika
Intézet):Technológia és oktatáselmélet a 21. század elején
• 16:00-16:30 Dr. Polgári Márta az MTA doktora, tudományos tanácsadó (MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet): Tudomány és nyersanyagkutatás: az úrkúti mangánérc új genetikai
modellje
• 16:30-17:00 Dr. Forgó Péter főiskolai tanár (Eszterházy Károly Főiskola, Élelmiszer-tudományi és Borászati
Tudásközpont): Élelmiszer komponensek és szennyezők meghatározása műszeres analitikai módszerekkel

17:00
A konferencia zárása Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora


< Vissza