DOKTORI ISKOLA PROGRAMJA

Az esemény címe: ERDÉLY TÖRTÉNETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK HELYZETE NAPJAINKBAN (16-19. század)
Szervező egységek: EKF Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola


Az esemény műfaja: Nem bírálati rendszerű műhelykonferencia
MTA Tudományos osztály: Filozófiai és Történettudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Történettudományi Bizottság
Tudományterület: történettudomány
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Gebei Sándor, a tudományos programbizottság elnöke
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Liceum II.emelet 319.
Kapcsolattartó: Ballabás Dániel tudományos segédmunkatárs, a szervezőbizottság tagja, ballada@ektf.hu, +36-36-520-400/2056
Az esemény honlapja: http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/tudomany/erdely-konferencia-2015-11-5-6-
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 5. 9:00
Zárás: 2015. november 6. 16:00

Program: 
http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/tudomany/erdely-konferencia-2015-11-5-6-

Szinopszis:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája 2015. november 5-6-án tudományos konferenciát szervez „Erdély történetével kapcsolatos kutatások helyzete napjainkban (16-19. század)" címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvény célja, hogy a téma és a korszak kutatói beszámolhassanak a legújabb eredményekről, felkeltve a figyelmet a feltáratlan források és a korábban meg nem fogalmazott problémák
iránt. A címben megjelölt témában az erdélyi kutatások aktuális irányaival a jövő kutatói generációjához is szólni kíván. A konferencia résztvevői az erdélyi kutatások neves történészei. Az előadások egyfelől historiográfiai megközelítésből vizsgálódnak, úgymint az erdélyi állam megítélésének tanulmányozásával a szakirodalomban, vagy Erdély előfordulásával az oszmán és török történetírásban. Másfelől az erdélyi elitkutatás problémái és eredményei is helyet kapnak a kétnapos konferencián. Ehhez a témakörhöz kötődnek a székely és a szász városok polgárainak társadalomtörténeti kutatásai is. Harmadrészt módszertani kérdések kerülnek megvitatásra, egyebek mellett végrendeletek és az erdélyi fejedelmek útikönyvei kapcsán. Nem utolsó sorban olyan fontos témák is terítékre kerülnek a tudományos szimpóziumon, mint az erdélyi egyháztörténeti, művészettörténeti, gazdasági és bányaigazgatási kutatások helyzete napjainkban. A korszak kutatóit hallgatva, az előadók egy-egy témában elvégzett mélyfúrásszerű kutatásainak megismerésével, akár egyetlen város, lakóhelyi közösség, háztartás, család vagy az egyének elemzésének segítségével még közelebb kerülhetünk Erdély múltjához. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett a Főiskola hallgatóinak ismereteinek bővítése és a történeti tanulmányaik iránti elköteleződés erősítése.

 

 


< Vissza