Diákkör Programja

Az esemény címe: I. Agria Nemzetközi TDK Találkozó
Szervező egységek: FTDB, kari TDK bizottságok, tanszéki TDK-k

 
Az esemény műfaja: Bírálati rendszerű tudományos konferencia
MTA Tudományos osztály: I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, III. Matematikai Tudományok Osztálya, VII. Kémiai Tudományok Osztálya, VIII. Biológiai Tudományok Osztálya, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, X. Földtudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Irodalomtudományi Bizottság, Nyelvtudományi Bizottság, Filozófiai Tudományos Bizottság, Történettudományi Bizottság, Informatikai- és Számítástechnikai Tudományos Bizottság, Matematikai Tudományos Bizottság, Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság, Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság, Ökológiai Tudományos Bizottság, Gazdálkodástudományi Bizottság, Közgazdaság-tudományi Bizottság, Politikatudományi Bizottság, Paleontológiai Tudományos Bizottság, Természetföldrajzi Tudományos Bizottság
Tudományterület: természettudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, művészetek
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Reichmann Angelika főszervező, a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság elnöke
Helyszín: EKF, 3300 Eger Eszterházy tér 1. Líceum
Kapcsolattartó: Dr. Reichmann Angelika főiskolai tanár, FTDB elnök, főszervező, 06-36-520-400/3011
Dr. Verók Attila főiskolai docens, kapcsolattartó, 06-36-520-400/2126
Az esemény honlapja: http://tdk.uni-eger.hu/agria_tdk_talalkozo/
Regisztráció / részvétel: Előzetes regisztráció szükséges
Kezdés: 2015. november 4. 13:00 
Zárás: 2015. november 4. 18:00


Program:
 
A konferencia részletes programja szervezés alatt a nevezések függvényében, várhatóan 2015. október 28-tól lesz elérhető a rendezvény honlapján: http://tdk.uni-eger.hu/agria_tdk_talalkozo/

Szinopszis:
2015. november 4-én kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az I. Agria Nemzetközi TDK Találkozó. A rendezvény egyrészt magában foglalja a soros intézményi TDK forduló lebonyolítását, amelyen hallgatóink már a 2017-ben tartandó XXXIII. OTDK-ra kvalifikálhatnak pályamunkáikkal. Az intézményi hagyományoknak megfelelően az intézmény 5 karának BA-, MA-, BSc- és MSc-képzéseiben résztvevő hallgatók a főiskolán működő mintegy 25 tehetségműhely által önállóan szervezett szekciókban, párhuzamosan mutatják be kutatási eredményeiket, illetve műalkotásaikat az országos konferenciához hasonlatos körülmények között. Műfajából adódóan a konferencia a tudományterületek széles spektrumát vonultatja fel a természettudományoktól a bölcsészettudományokon át a művészettudományokig. Másrészt, főiskolánkon új kezdeményezésként első alkalommal nyitottuk meg a nevezési lehetőséget határon túli diákok számára is. Más szóval, rendezvényünk egyúttal intézményközi TDK forduló is, mely hozzájárul a hungaricumként számon tartott TDK nemzetközivé tételéhez. A tehetséggondozás terén zajló nemzetközi tapasztalatcsere színterévé kívánjuk tenni a rendezvényt nem csak azáltal, hogy határon túli vendégeink az OTDK-hoz hasonlatosan együtt versenyeznek saját hallgatóinkkal, hanem azáltal is, hogy kísérőtanárként érkező határon túli kollégáinkkal tanácskozás keretében osztjuk meg a résztvevő intézményekben kialakult jó gyakorlatokat.
A szekciók kezdetének időpontja 14.00, melyet ünnepélyes megnyitó és határon túli vendégeink számára regisztráció előz meg. A rendezvény elsődleges célközönségét a főiskola diáksága jelenti: immár hagyományosan az intézmény rektori szünet elrendelésével járul hozzá, hogy minél több hallgató vehessen részt a konferencián.

 

 

 

 

 

 


< Vissza