CK- Kari Program

Az esemény címe: COMENIUS ÉS A JÁTÉK
Szervező egységek: Magyar Comenius Társaság, EKF-CK


Az esemény műfaja: 
Tudományos előadás
MTA Tudományos osztály: Filozófia és történelemtudományok osztálya
MTA Tudományos bizottság: Pedagógia
Tudományterület: neveléstudomány
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Földy Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár
Helyszín: Comenius Kar - Díszterem, Sárospatak, Eötvös u. 7.
Kapcsolattartó: Dr. Földy Ferenc, nyugalmazott főiskolai tanár
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015.november 5. 10:00
Zárás: 2015.november 5. 13:15


Program:
10.00-10.10 Köszöntő Dr. Hauser Zoltán
10.10-10.30 Dr. R. Várkonyi Ágnes laudációja Dr. Várkonyi Gábor
10.30-10.40 Elnöki beszámoló Dr. Földy Ferenc
10.40-10.50 A Bibliotheca Comeniana XVIII. kötetének bemutatása Dr. Kováts Dániel
10.50-11.00 A Cum grano salis könyv bemutatása Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta
11.00-11.10 Fejezetek a játékról az Orbis pictusban Dr. Vitéz Ferenc
11.10-11.20 A játék és az életöröm Comenius elődeinek és utódainak a tanításában Dr. Tusnády László
11.20-11.30 Nyelvi játékok a Magyar Nyelv múzeumábsn Nyíri PÉter
11.30-11.40 Az anyanyelv tanítása a tudományos játékban R. Toma Kornélia
11.55-12.05 Játék és környezet Dr. Nagy György
12.05-12.15 Játékosság az ének -zene órákon Dr.Kelemen Judit
12.15-12.25 ""Játékos ügyek"" Dr. Kornyáné Dr. Szoboszlai Ágnes
12.25-12.35 Bemutatkozik a Kiss Áron Játéktársaság Dr. György Erzsébet
12.35-12.45 Comenius és a bábjáték : fikció Szentirmai László
12.45-12.55 A Művelődés Háza és Könyvtára mint játéktér Csatlósné Komáromi Katalin
12.55-13.05 Lírán és színpadon: Krüzselyi Erzsébet, Mécs László és Dr.Koncz Gábor
13.05-13.15 Édesapám, Hazagh Mihály Hazag Mihály
13.15 Zárszó

Szinopszis:
A Magyar Comenius Társaság minden év őszén megrendezi tudományos felolvasó ülését a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva. A Társaság fontos feladatának tekinti névadója eszméinek, szellemi örökségének a feltárását, valamint a Társaság tagjai kutató munkájának támogatását. Arra törekszik, hogy a múlt tanításainak, tanulságainak figyelembe vételével a pedagógiai elméletet gazdagítsa, korszerűsítse, a gyakorlat számára pedig példákat mutasson, javaslatokat fogalmazzon meg. E szellemben szervezte meg a Társaság, bázisintézményében, az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán 2015. november 5-re közgyűléssel összekötött tudományos felolvasó ülését. A rendezvény témája: Comenius és a játék. A közgyűlésen Dr. R. Várkonyi Ágnes (1928–2014) akadémikust, a Társaság díszelnökét laudáljuk, és posztumusz örökös taggá választjuk. Az elnöki beszámolót a Társaság Bibliotheca Comeniana című könyvsorozata idén megjelent kötetének és a Cum grano salis című könyvnek a bemutatása követi. Ezután kerül sor a felolvasó ülésre, amelyen az ország különböző intézményeiből három kutató Comenius játékelméletéről, nyolc oktató és két kulturális intézményvezető pedig a játék gyakorlatban történő korszerű alkalmazásáról tart előadást. A rendezvény végén neves, Sárospatakhoz kötődő személyiségekre emlékezünk.

 

  


< Vissza