Anglisztika Tanszék PROGRAMJA

Az esemény címe: A FORDÍTÁS ARCAI 9 – FORDÍTÁSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN
Szervező egységek: EKF Anglisztika Tanszék


Az esemény műfaja: Nem bírálati rendszerű műhelykonferencia
MTA Tudományos osztály: Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Nyelvtudományi Bizottság, Irodalomtudományi Bizottság
Tudományterület:irodalomtudomány, nyelvészet, nyelvpedagógia
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Vermes Albert
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Egészségház utca 4. B épület 305.
Kapcsolattartó: Dr. Vermes Albert
Tanszékvezető Egyetemi Docens, Tel.: +36 (36) 520400/3017 Email: vermes@ektf.hu
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 26. 15:30
Zárás: 2015. november 26. 19:10


Program: 
Megnyitó:
• 15.30 Dr. Vermes Albert tanszékvezető egy. docens (EKF Anglisztika Tanszék)
Előadások:
• 15.40 Dr. Szép Beáta intézetvezető főisk. docens (EKF Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet): Academic Writing Online – Fordítási feladatok és nehézségek egy hétnyelvű Erasmus+ projektben
• 16.10 Dr. Peterecz Zoltán főisk. docens (EKF Amerikanisztika Tanszék): Thomas Jefferson terminológiájának fordítási nehézségei
• 16.40 Dr. Vermes Albert tszv. egy. docens (EKF Anglisztika Tanszék): Tulajdonnevek Orwell Állatfarm c. könyvének magyar fordításában
• 17.10 Kávészünet
• 17.30 Dr. habil. Őrsi Tibor főisk. tanár (EKF Anglisztika Tanszék): A „sziget" szó használata néhány bibliafordításban és középkori szövegben
• 18.00 Dr. habil. Reichmann Angelika főisk. tanár (EKF Anglisztika Tanszék): Keleti kultúráról nyugati szemmel: Ikonfestészetről angolul
• 18.30 Dr. Kaló Krisztina főisk. docens (EKF Anglisztika Tanszék): Palesztin írók angolul és magyarul
• 19.00 Zárszó

Szinopszis:
2015. november 26-án kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Főiskolán az immár komoly hagyományokkal bíró, A fordítás arcai 9 című fordítástudományi konferencia.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett tudományos találkozón az elmúlt években a Főiskola különböző egységeinek oktatói-kutatói mellett hazai és külföldi meghívottak mutatták be a fordítás gyakorlatának és kutatásának különböző területein elért eredményeiket. A konferencia egyik célja, hogy lehetőséget és alkalmat nyújtson a fordítás kutatásában nyilvánvalóan különböző szemléletmódot képviselő nyelvészeti, nyelvfilozófiai és irodalmi megközelítések ütköztetésére és termékeny párbeszédére. Mint azt a korábbi években az előadásokat követő beszélgetések bizonyították, az eltérő megközelítési módok iránti nyitottság új megvilágításba
helyezhet olyan alapvetőnek gondolt fogalmakat is, mint a fordíthatóság, ekvivalencia, idegenség, szószerintiség, vagy éppen a fordítási hiba. A tematikailag igen széles spektrumot felölelő konferencia másik hangsúlyos célja a fordítással kapcsolatos ismeretterjesztés, a fordítástudomány eredményeinek megismertetése a közönséggel,
ezen belül is elsősorban a fordítás iránt érdeklődő főiskolai hallgatókkal.

 

 


< Vissza