Amerikanisztika Tanszék PROGRAMJA

Az esemény címe: NEGYEDSZÁZAD AZ AMERIKANISZTIKA SZOLGÁLATÁBAN: VISSZATEKINTÉS, PERSPEKTÍVÁK ÉS LEHETŐSÉGEK
Szervező egységek: EKF Amerikanisztika Tanszék


Az esemény műfaja: Kerekasztal beszélgetés 
MTA Tudományos osztály: Nyelv és Irodalomtudomány
MTA Tudományos bizottság: Nyelv és Irodalomtudomány
Tudományterület: irodalomtudomány, társadalomtudományok, kultúratudományok
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. habil. Tarnóc András főiskolai tanár, Tanszékvezető, Amerikanisztika Tanszék EKF
Helyszín: EKF, 3300 Eger Egészségház utca 4. B épület 207.
Kapcsolattartó: Dr. habil. Tarnóc András tanszékvezető főiskolai tanár
Az esemény honlapja:amerikanisztika.ektf.hu
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 25. 10:00
Zárás: 2015. november 25. 15:00


Program:
A rendezvény időszerűségét két tényező támasztja alá. Egyrészt ebben az évben lett 25 éves az Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszéke, másrészt az Amerikanisztika MA program KKK átdolgozása a program, illetve a diszciplína átgondolását is magával vonja.

A kerekasztal témái:

Az amerikanisztika jelene és jövője
Visszatekintés az elmúlt 25 évre

Szinopszis:
Az Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszéke jelentős dátumhoz érkezett2015-ben, mivel tárgyévben ünnepeljük tanszékünk megalakulásának 25. évfordulóját.

A Magyar Tudomány Ünnepéhez igazodva e jeles évfordulóról kerekasztal beszélgetéssel emlékezünk meg. A rendezvény címe, éppen az eltelt időszakra utal: Negyedszázad az amerikanisztika szolgálatában. A kerekasztal moderátora Dr. Tarnóc András, tanszékvezető. A program során több előadás is elhangzik:
Dr. Vadon Lehel: Az amerikanisztika helyzete és lehetőségei az 1990-es években, a tanszék megalapítása és annak első évtizede
Dr. Kádár Judit: A kanadisztika múltja, jelene, és jövője. 
Dr. Tarnóc András: Az amerikanisztika jelene. 
Rendezvényünk az amerikanisztika fogalomkörét 3 szinten: szaktudományként, oktatási programként, illetve hallgatói kapcsolati rendszerként taglalja. Mint az első és máig egyetlen főiskolai szinten működő amerikanisztika kutatásával és oktatásával foglalkozó felsőoktatási szervezeti egység, megvizsgáljuk, hogy mit jelentett az amerikanisztika a kezdeti időszakban, 1990-2000 között, majd hogyan változott a 2001-2010-es periódusban, illetve, mik a jelen szakasz kutatási irányai, tudományos ismérvei. A fórum, másik célja, hogy megvitassa az amerikanisztika képzési és kimeneti követelményeinek módosításából adódó lehetőségeket, illetve a szak-diszciplína fejlesztésének kérdéseit.
Az amerikanisztika felsőoktatási programként szintén jelentős változásokon esett át. Negatívan érintette, hogy önálló alapképzési szakként nem jelenhet meg, ugyanakkor örömteli fejlemény a poszt-graduális MA képzés beindulása. Mivel jelenleg csak poszt-graduális szakként vagyunk önállóan jelen intézményünk felsőoktatási
palettáján, fontos feladat az MA program rendszeres fejlesztése, a hallgatói igényekhez való igazítása. Természetesen értékelnünk kell azt is, hogy hogyan járulunk hozzá az anglisztika alapszak, illetve az angol nyelv és kultúra M. Ed. tanári program képzési feladatainak ellátásához is. Tanszékünk profiljának fontos eleme a
kanadisztika, amely nem csak megerősíti észak-amerikai fókuszunkat, hanem mind szaktudományi, mind oktatási oldalról jelentős vonzerőt is jelent.

Természetesen semmilyen megemlékezés, vagy kerekasztal nem lenne teljes, legfőbb közönségünk, a hallgatók nélkül. Az esemény alkalmat ad arra, hogy eszmét cseréljünk jelenlegi és volt hallgatóinkkal, munkatársainkkal, illetve felidézzük múltunk emlékezetes pillanatait és kijelöljük a jövő lehetséges irányvonalait. A rendezvényen
elhangzottak alapján elkészítünk egy ajánlást, amelyet eljuttatunk fő szakmai és tudományos szervezetünkhöz, a Magyarországi Amerikanisták Társaságához (Hungarian Association for American Studies). A rendezvény interaktív, szakmai workshop, kerekasztal beszélgetés, amelyet Internetes közvetítés formájában megnyitunk
mind a hazai, mind az európai amerikanisztikai szaktudományos és hallgatói közösség számára.

 

 


< Vissza