Magyar Irodalomtudományi Tanszék Programja

Az esemény címe: KÁNONOK ÉS KULTUSZOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOMBAN
Szervező egységek: Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Fiatal Írók Szövetsége
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata


Az esemény műfaja: Nem bírálati rendszerű műhelykonferencia
MTA Tudományos osztály: Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Irodalomtudomány
Tudományterület: Irodalomtörténet, irodalomelmélet
Szakmai vezető, szakmai felelős: Dr. Kusper Judit - tudományos programbizottság elnöke
Helyszín: EKF, 3300 Eger, Eszterházy tér. 1. Líceum I.emelet. 213 (Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Irodalomtudományi Könyvtára)
Kapcsolattartó: Dr. Kusper Judit, intézetigazgató főiskolai docens, jkusper@ektf.hu - tudományos programbizottság elnöke
Regisztráció / részvétel: Regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény
Kezdés: 2015. november 12. 10:00
Zárás: 2015. november 12. 17:00


Program:
A konferencia egyik fontos célkitűzése, hogy láthatóvá tegye a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat, rávilágítson a legfontosabb szakmai és kanonikus kérdésekre, elhelyezze és értelmezze szerepét a közoktatásban és az irodalmi életben.
Meghívott szerzők (Kalapos Éva Veronika, Kollár Árpád) és a szakma képviselői segítségével igyekszünk értelmezni azokat a kihívásokat, melyek a gyermek- és ifjúsági irodalom értelmezése során felmerülnek. Megvitatandó témák:
- A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom helye a kötelező olvasmányok között
- Műfajok összjátéka, keletkező műfajok
- Young Adults (YA) irodalmak
- A kortárs ifjúsági irodalom lelőhelyei
- Mesélnek-e a mesék?
- Irónia a gyermekirodalomban

Szinopszis:
Az utóbbi évtizedben a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom új lendületet vett, alkotásai az irodalom élvonalába
kerültek, alkotói képesek megszólítani a célközönséget. A konferencia egyik fontos célkitűzése, hogy láthatóvá tegye a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat, rávilágítson a legfontosabb szakmai és kanonikus kérdésekre,
elhelyezze és értelmezze szerepét a közoktatásban és az irodalmi életben.
Konferenciánkon sor kerül a gyermekirodalom történeti értelmezésére, megpróbáljuk körüljárni az ifjúsági irodalom
fogalmát, s mindkettőt elhelyezni a kortárs kánonokban. Igyekszünk megvizsgálni a kultuszok értelemképzőhatását, valamint reflektálni arra, milyen lehetőségek kínálkoznak a gyermek- és ifjúsági irodalom számára a közoktatásban, milyen helyeken s milyen kontextusban tanítható, alkalmazható. A délelőtt során 10.00 órától négy előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a fent megjelölt témákban, délután pedig 14.00 órától egy kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatóinak, valamint középiskolai és általános iskolai tanároknak a közreműködésével, ahol megvitatjuk a gyerek- és ifjúsági irodalom oktatásban betöltött szerepét.


A részletes program az intézeti honlapon lesz olvasható:
http://uni-eger.hu/hu/btk/szervezet-/oktatasi-szervezeti-egysegek/c/nyelv-es-irodalomtudomanyi-intezet

 

 

 


< Vissza