Történelemtudományi Doktori Iskola

2014. NOVEMBER 05.
Az esemény címe: Városi társadalom, városi konfliktusok

Társszervező: Történelemtudományi Intézet

 

 

Az esemény műfaja: Hazai tudományos konferencia
Tudományterület: Történettudomány
Kezdés: 2014.11.05. 10.00
Befejezés: 2014.11.05. 13.00
Szervező egységek: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola
Helyszínek: Líceum, 319-es terem
Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató szervezőbizottság tagja

Szinopszis:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája 2014. november 5-én tudományos konferenciát szervez "Városi társadalmak, városi konfliktusok" címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvény célja, hogy az intézmény PhD hallgatói beszámolhassanak kutatásuk legújabb eredményeiről, felkeltve a figyelmet a feltáratlan forrásokra és a korábban meg nem fogalmazott problémák iránt. A konferencia témája két, egymástól ritkán elválasztható tematikát ölel fel a társadalmi együttélés tárgykörében. A mélyfúrásszerű, mikrotörténeti kutatások, az az egyetlen város, lakóhelyi közösség, háztartás, család vagy az egyének elemzésének segítségével még közelebb kerülhetünk a múlthoz. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett a Főiskola hallgatóinak ismereteinek bővítése és a történeti tanulmányaik iránti elköteleződés erősítése.

 

2014. NOVEMBER 19.

Az esemény címe: Dr. Gebei Sándor és dr. Pap József köteteinek bemutatója

Társszervező: Történelemtudományi Intézet

 

 

Az esemény műfaja: Könyvbemutató
Tudományterület: Történettudomány
Kezdés: 2014.11.19. 14.00
Befejezés: 2014.11.19. 15.30
Szervező egységek: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola
Helyszínek: Líceum, 112-es terem
Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató szervezőbizottság tagja

Szinopszis:
Gebei Sándor II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita c. kötette 2014 elején jelent meg az Akadémiai Kiadó és a Líceum Kiadó közös kiadványaként, az EKF kiválósági programjának támogatásával. A kötet a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódó, tíz tanulmányt foglal magába. Újdonsága a szabadságküzdelem lengyel kontextusba ágyazása. Felhívja a figyelmet a Rzeczpospolita (Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság) és a Rákóczi-féle állam közötti párhuzamosságokra. A kötetet bemutatja: dr. Kovács Ágens egyetemi docens, Debreceni Egyetem.
Pap Józsefnek a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetével foglakozó kötete tizenkét tanulmányt foglal magába, 2014 októberében jelent meg fent megjelölt együttműködés keretében. A kézirat elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. A közölt tanulmányokban a történetírás klasszikus eljárásai mellett statisztikai, térinformatikai elemzési módszereket is felhasznált a szerző. Az írások legfontosabb feladatát Pap József a makro- és mikroszempontú vizsgálat egységét megteremtő későbbi szintézis megalapozásában látja. A kötetet bemutatja: dr. Cieger András tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet.


< Vissza