Földrajz- és Környezettudományi Intézet

2014. NOVEMBER 10. - 12.

Az esemény címe: Földrajz- és környezettudományi kutatások – a doktorin innen és túl

 

 

 

Az esemény műfaja: Tudományos előadás-sorozat
Tudományterület: Földrajztudomány, környezettudomány, neveléstudomány
Kezdés: 2014. november 10. hétfő, 13:30-tól
Befejezés: 2014. november 12. szerda, 16:20-ig
Program:

November 10, hétfő, 13:30-16:30: Természetföldrajz

Polgári Márta: Mikrobiális tevékenység és ércképződés - Az úrkúti mangánércesedés

Dávid Árpád: Rovarok bioeróziós nyomai kora-oligocén levélmaradványokon

Fodor Rozália: Életnyomok a Szarvaskő környéki jurából

Kürti Lívia: A Bükk-hegység karsztja- felszín alatti vizei

***

Kertész Ádám: A tájdegradáció hatása az ökoszisztéma szolgáltatásokra

Dobos Anna: Geológiai és geomorfológiai tájértékek felmérése és bemutatása Cserépfalun.

Misik Tamás: Domináns fás szárú fajok magasságának és hajtásátmérőjének kapcsolata cseres-tölgyes erdőben (1972-2012)

Mika János: Globális klímaváltozás – regionális következmények

 

November 11, kedd, 13:30-16:30: Társadalomföldrajz, geoinformatika, területfejlesztés

Tóth Antal: Az egri lakosság biztonságérzete

Piskóti-Kovács Zsuzsanna: Az Észak-Magyarországi régió bűnözési helyzetének bemutatása

Kajati György: Magyarország villamosenergia-iparának társadalmi-gazdasági környezete

Katona Ildikó: Természettudomány szakos végzett hallgatók a munka világában: mélyinterjús vizsgálat előkészítése

***

Utasi Zoltán: A geomorfológiától a geoinformatikáig

Csabai Edina: A városi éghajlat sajátosságainak vizsgálataDebrecenben és Egerben

Ruszkai Csaba: A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben

Patkós Csaba: A LEADER akciócsoportok néhány jellemzője

 

Nov. 12, szerda, 13:30-16:30: Környezeti nevelés, szakmódszertan

Ütőné Visi Judit: Az attitűdformálás lehetőségei a környezeti nevelésben.

Kárász Imre: A versenyzési motiváltság változása a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny példáján (1993-2012)

Leskó Gabriella: Eger belvárosi zöld területeinek használata

Korompainé Szitta Emese: Waldorf iskola Egerben

***

Pajtókné Tari Ilona: A klímaváltozáshoz kapcsolódó módszerek és eszközök
a földrajztanításban

Kaknics-Kiss Barbara: A klímaváltozási ismeretek és attitűdök befogadásának tapasztalatai az általános iskolában.

Rázsi András: Az antropogén klímaváltozás tudatosítása tanórán kívüli környezetben

Kovács Enikő: „Megújuló" tanároknak, avagy kreativitás a fenntarthatóságért

 

Szervező egységek: Földrajz- és Környezettudományi Intézet
Helyszínek: Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Leányka út 6, D-231 terem
Régió: Észak-Magyarország
Kapcsolattartó: Dr. Mika János, tszv. egyetemi tanár, mikaj@ektf.hu, +36-70-330-79-50

Szinopszis:
A három délutánon 8-8 témakört átfogó előadás-sorozat a Földrajz- és Környezettudományi Intézet munkatársainak kutatómunkájának egy részét hivatott bemutatni. Minden kolléga azt a témakört ismerteti, amivel doktori (PhD., DSc.) fokozatot szerzett, illetve amivel – abból kiindulva – jelenleg foglalkozik. A három témafolyamot (Természetföldrajz, tájökológia; Társadalom-földrajz, geoinformatika, területfejlesztés; Környezeti nevelés, szakmódszertan) a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés" konferenciáink felépítését követve alakítottuk ki. Ugyanakkor, ez a reprezentatív, ám a fokozatszerzés témái által is behatárolt, tematikus szemle sem fogja át az Intézet teljes tudományos tevékenységét, hiszen az Egri Energiarégiót fenntartható energiahasználatát megalapozó, TÁMOP kutatás zömét az héttel későbbi, nemzetközi zárókonferencián mutatja majd be a kutatóközösség. A mostani sorozat előadói közül hárman DSc, kilencen PhD címviselők, míg 12-en doktorjelöltek és doktoranduszok.


< Vissza