Pszichológia Tanszék

2014. NOVEMBER 17.

Az esemény címe: Az IKT eszközök forradalma pszichológus szemmel

 

 

 

Az esemény műfaja: tematikus előadások és kerekasztal beszélgetés
Tudományterület: Pszichológiai Tudományok
Kezdés: 2014. 11. 17. 14.30
Befejezés: 2014. 11. 17. 17.00
Program:
Köszöntő és nyitó előadás: Dr. Pléh Csaba: Barátok és személyiség: Az emberi kapcsolathálók egyéni meghatározóiról.
Kerekasztal beszélgetés résztvevői: Dr. Dávid Mária, Dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna, Dr. Taskó Tünde, Dr. Hatvani Andrea, Dorner László, Soltész Péter
Szervező egységek: EKF Neveléstudományi Intézet
Helyszínek: Eger, Eszterházy tér 1. 112. terem
Kapcsolattartó: Dr. Héjja-Nagy Katalin, mb. tanszékvezető főiskolai docens, hejjank@ektf.hu

Szinopszis:
Az utóbbi néhány évtizedben az info-kommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődését figyelhetjük meg. Újabb és újabb technológiák jelennek meg, melyek elterjedése alapvetően változtatja meg az emberek mindennapi életét és a személyközi interakciókat. Ezek a változások számos olyan problémát vetnek fel, amelyek a pszichológia számára fontos kutatási területet jelentenek. Kerekasztalunkon ilyen problémákat szeretnénk felvetni, és az ezzel kapcsolatos jelenleg is folyó kutatásokat bemutatni.

A program Dr. Pléh Csaba "Barátok és személyiség: Az emberi kapcsolathálók egyéni meghatározóiról" c. nyitó előadásával kezdődik.

A kerekasztal során, melyet Pléh Csaba koordinál, a témát folytatva többek között a következő kérdésekre keressük a választ:
- Az interneten elérhető ismeretanyag mennyisége hogyan befolyásolja a tudásszerzés, tudásátadás, és tudásraktározás folyamatait?
- Az elterjedő új technológiákat mindig a fiatalabb korosztályok fogadják el, használják először. Milyen generációs különbségek, szakadékok jönnek létre emiatt? Hogyan érti meg egymást az X,Y, Z generáció?
- Az IKT eszközök tartós és gyakori használata hogyan befolyásolja a fiatal generációk pszichikus jellemzőit, képességeit? Van-e különbség az IKT eszközöket keveset és sokat használók között?
- Az IKT eszközök terjedése hogyan befolyásolja a családok életét? Miben változott meg ennek hatására a gyerekkor?


< Vissza