Gyakorlóiskola

2014. NOVEMBER 07.
Az esemény címe: Az I. világháború és Magyarország. Történelmi emlékülés az I. világháború kezdetének 100. évfordulója alkalmából

 

 

Az esemény műfaja: emlékülés
Tudományterület: történettudomány
Kezdés: 2014. november 7., 15.30
Tervezett program:

15.30 Ünnepi műsor
15.40 Megnyitó

15.45 Hermann Róbert (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
Kontinentális háborúk és világháborúk

16.05 Gebei Sándor (Eszterházy Károly Főiskola)
Oroszország háborús készülődése

16.25 Cs. Varga István (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
„... ránk hozták ... a Háborút, a Rémet..." (Ady Endre)

16.45 Szünet

17.00 Kedves Gyula (Országgyűlés Hivatala)
A huszárság hattyúdala

17.20 Pintér Tamás (Nagy Háború Kutatásáért közhasznú Alapítvány - Nagy Háború Blog)
Magyarok a Doberdón

17. 40 Bartók Béla (Eszterházy Károly Főiskola)
„Shell shock"- az első világháború pszichikai hatása

Szervező egységek: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény
Helyszínek: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Barkóczy utcai tornaterme, Eger, Barkóczy utca 5.
Az emlékülés elnöke: Pap József (Eszterházy Károly Főiskola)

Meghívó

 

Szinopszis:
A történelmi emlékülés, mint rendezvény tizenkét éves múltra tekint vissza.
2002.-ben Eger vára diadalmas megvédésének 450., 2003.-ban a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300., 2004.-ben Balassi Bálint születésének 450., 2005.-ben József Attila születésének 100., 2006.-ban Tinódi Lantos Sebestyén halálának 450., 2007.-ben Batthyány Lajos születésének 200., 2008.-ban Hunyadi Mátyás trónralépésének 550., 2009.-ben Kazinczy Ferenc születésének 250., 2010.-ben Erkel Ferenc születésének 200., 2011.-ben a Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulójáról emlékeztünk meg, 2012-ban „A magyar nyelv ünnepe" mottóval szerveztünk programot, 2013.-ban."Európa, nemzet, nemzetiség" címmel az 1849-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 165. évfordulójára emlékeztünk. Szeretnénk a rendezvénysorozatot továbbfolytatni úgy, hogy minden évben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódva megemlékezünk történelmünk egy kiemelkedő eseményéről, vagy személyiségéről. Az előadások anyagából kiadványt készítünk, melyet minden résztvevő kézhez kap.
Rendezvényünket egy kötetlen eszmecserére lehetőséget nyújtó fogadással zárjuk. Emlékülésünk hagyományos módon már a kezdetektől szerepel az Eszterházy Károly Főiskola ünnepi rendezvényei között.

Céljaink:

– Méltó megemlékezés történelmünk egy kiemelkedő korszakáról, eseményéről, személyiségéről
– A történelmi és nemzettudat, a lokálpatriotizmus erősítése.
– Megfelelő fórumot biztosítani az ünnep kapcsán a szakmai eszmecserére, tanárok – helytörténészek – kutatók tapasztalatainak kicserélésére
– A történelmi ismeretek felfrissítése, elmélyítése, új kutatási eredmények megismerése.


< Vissza