Humán Tudományok Intézete

2014. NOVEMBER 27.

Az esemény címe: Az óvodapedagógus és tanító szak megújítása

 

 

 

Az esemény műfaja: regionális konferencia
Tudományterület: neveléstudomány
Kezdés: 2014. nov. 27. 13.00
Befejezés: 2014. nov. 27. 18.00
Program:
I. Az óvodapedagógus és tanító képzéssel kapcsolatban végzett, tanulmányokban rögzített kutatási eredmények bemutatása (Jaskó Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit: Az óvodapedagógus szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemezése, Marcziné Fazekas Erzsébet: A tanító szak szakmai gyakorlatainak országos összehasonlító elemzése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere).
10-10 perces előadások, időtartam: 50 perc

II. A kar gyakorlóhelyein és a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása.
15-15 perces előadások, időtartam: 120 perc

III. TÁMOP-4.1.2.B.2 - Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében kifejlesztett Pedagógiai Tervek Tára oktatástámogató repozitórium és egyes anyagainak bemutatása.
10-10 perces előadások, időtartam: 50 perc
Szervező egységek: EKF Comenius Kar, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Sárospatak, Carolina Óvoda és Bölcsőde - Sárospatak
Helyszínek: Sárospatak, EKF Comenius Kar főépülete, díszterem
Régió: Zemplén
Kapcsolattartó: Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus, a szervező és program bizottság elnöke; jagamaria@ekfck.hu +36309-784-806
Az esemény honlapja: http://uni-eger.hu/hu/ck/tudomany-es-muveszet/ovodapedagogus-es-tanito-szak-megujitasa-1201
Szinopszis:

Az óvodapedagógus és tanító szak megújítása

A Comenius Kar a Magyar Tudomány Ünnepéhez egy regionális konferenciát kapcsol, amelynek kutatási-fejlesztési kerete a pedagógia. A konferencia-előadások bázisát egyfelől a Kar oktatóinak a TÁMOP-4.1.2.B.2. Együttműködés az észak-magyarországi pedagóguskép-zés megújításáért c. projekt K/5-ös moduljában végzett kutatásai, másfelől a régió egyes köz-oktatási intézményeiben újabban lezárt vagy éppen zajló pedagógiai fejlesztések jelentik.
Néhány az előadási témák közül:
a) kutatási beszámolók (Jaskóné Dr. Gácsi Mária: A pedagógus idea, Sontráné dr. Bartus Franciska: A gyakorlati képzés ideája, Dr. Kelemen Judit és Marcziné Fazekas Erzsébet: Az óvodapedagógus és a tanító szak gyakorlati képzésének országos összehasonlító elemezése, Dr. Stóka György: Az óvó- és tanítóképzés megújított tantervi rendszere, Dr. Sándor Zsuzsa: Peda-gógiai Tervek Tára – egy oktatástámogató repozitórium kifejlesztése);
b) a régió köznevelési intézményeiben végzett pedagógiai módszertani fejlesztések bemutatása (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: TÁMOP-3.3.14.A. és B. Hazai és külföldi testvériskolai program; a Comenius 2000 minőségfejlesztési program modellje; Árpád Vezér Gimnázium: Tehetséggondozás és tehetségfejlesztés az iskolában - együttműködés a Magyar Tehet-séggondozó Társasággal).
Résztvevők: a Kar oktatói, hallgatói, a gyakorlóhelyek szakvezetői és a régió pedagógusai Sátoraljaújhelytől és Kisvárdától Tokajon és Szerencsen át Sárospatakig.


< Vissza