Történelemtudományi Intézet

2014. NOVEMBER 05.
Az esemény címe:
Városi társadalom, városi konfliktusok

Társszervező: Történelemtudományi Doktori Iskola

 

 

Az esemény műfaja: Hazai tudományos konferencia
Tudományterület: Történettudomány
Kezdés: 2014.11.05. 10.00
Befejezés: 2014.11.05. 13.00
Szervező egységek: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola
Helyszínek: Líceum, 319-es terem
Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató szervezőbizottság tagja

Szinopszis:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája 2014. november 5-én tudományos konferenciát szervez "Városi társadalmak, városi konfliktusok" címmel a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvény célja, hogy az intézmény PhD hallgatói beszámolhassanak kutatásuk legújabb eredményeiről, felkeltve a figyelmet a feltáratlan forrásokra és a korábban meg nem fogalmazott problémák iránt. A konferencia témája két, egymástól ritkán elválasztható tematikát ölel fel a társadalmi együttélés tárgykörében. A mélyfúrásszerű, mikrotörténeti kutatások, az az egyetlen város, lakóhelyi közösség, háztartás, család vagy az egyének elemzésének segítségével még közelebb kerülhetünk a múlthoz. Reményeink szerint a fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva és lehetőséget teremtve a felmerülő kérdések megvitatására. A szervezők célja a szakmai párbeszéd elősegítése mellett a Főiskola hallgatóinak ismereteinek bővítése és a történeti tanulmányaik iránti elköteleződés erősítése.

 

 

2014. NOVEMBER 19.
Az esemény címe: Dr. Gebei Sándor és dr. Pap József köteteinek bemutatója

Társszervező: Történelemtudományi Doktori Iskola

 

 

Az esemény műfaja: Könyvbemutató
Tudományterület: Történettudomány
Kezdés: 2014.11.19. 14.00
Befejezés: 2014.11.19. 15.30
Szervező egységek: Történelemtudományi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola
Helyszínek: Líceum, 112-es terem
Kapcsolattartó: Borbély Zoltán PhD. hallgató szervezőbizottság tagja

Szinopszis:
Gebei Sándor II. Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita c. kötette 2014 elején jelent meg az Akadémiai Kiadó és a Líceum Kiadó közös kiadványaként, az EKF kiválósági programjának támogatásával. A kötet a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódó, tíz tanulmányt foglal magába. Újdonsága a szabadságküzdelem lengyel kontextusba ágyazása. Felhívja a figyelmet a Rzeczpospolita (Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság) és a Rákóczi-féle állam közötti párhuzamosságokra. A kötetet bemutatja: dr. Kovács Ágens egyetemi docens, Debreceni Egyetem.
Pap Józsefnek a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetével foglakozó kötete tizenkét tanulmányt foglal magába, 2014 októberében jelent meg fent megjelölt együttműködés keretében. A kézirat elnyerte a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. A közölt tanulmányokban a történetírás klasszikus eljárásai mellett statisztikai, térinformatikai elemzési módszereket is felhasznált a szerző. Az írások legfontosabb feladatát Pap József a makro- és mikroszempontú vizsgálat egységét megteremtő későbbi szintézis megalapozásában látja. A kötetet bemutatja: dr. Cieger András tudományos munkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet.

 

 

2014. NOVEMBER 27.

Az esemény címe: Háborúk és békék

 

 

 

Az esemény műfaja: hazai konferencia
Tudományterület: történettudomány, néprajz
Kezdés: 2014. 11. 27. 12.00
Befejezés: 2014. 11. 27. 17

Program:

1. A Dózsa-féle parasztháború historiográfiája (Horváth Zita docens, Miskolci Egyetem)
2. A vasvári béke (Kalmár János docens, Eszterházy Károly Főiskola)
3. Európa "őskatasztrófája": az első világháború lehetséges narratívái (Németh István, egyetemi tanárEszterházy Károly Főiskola)
4. A világháború egy kisvárosban: rimaszombati katonák a fronton (Kerényi Éva történész-muzeológus, Gömöri Múzeum, Rimaszombat)
5. Az I. világháború hatása a népéletre (Limbacherné Lengyel Ágnes ethográfus-muzeológus, Palóc Múzeum, Balassagyarmat)
Szervező egységek: MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság, EKF Történelemtudományi Intézet
Helyszínek: Eger, Eszterházy tér 1. A/319
Régió: Észak-magyarország
Kapcsolattartó: Dr. Pap József intézetigazgató, egyetemi docens (papj@ektf.hu, 36 520 400/2056)

Szinopszis:
„Háborúk és békék"
Emlékkonferencia a Dózsa-féle parasztháború (1514), a vasvári béke (1664) és az I. világháború kitörésének (1914) évfordulója alkalmából
A háborús konfliktusok és az ezeket lezáró békék végigkísérik az emberiség történelmét és meghatározzák annak alakulását. Konferenciánk öt előadása – élve az évfordulók által kínált alkalommal – két háború és egy béke történetéhez kíván adalékokkal szolgálni. Noha ezek az események eltérő történelmi és politikai kontextusban zajlottak, s megítélésük időről időre változott, közös bennük, hogy alapjaiban meghatározták az otthonokban élő és a csatamezőkön harcoló (s esetleg életüket vesztő) kortársak sorsát. A konferencia programjának összeállításakor célunk e közös hatás megvilágítása volt.


< Vissza