Magyar Irodalomtudományi Tanszék

2014. NOVEMBER 13.

Az esemény címe: Történelmi regény és emlékezet – Kemény Zsigmondtól napjainkig

 

 

 

Az esemény műfaja: Hazai tudományos konferencia, kerekasztal-beszélgetés és kiállítás
Tudományterület: irodalomtudomány, filozófia
Kezdés: 2014. november 13., 9.00
Befejezés: 2014. november 13., 17.30
Szervező egységek: EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék, társszervező: Magyar irodalomtörténeti Társaság heves Megyei Tagozata
Helyszínek: EKF Líceum 213., EKF Líceum Aula
Kapcsolattartó: Dr. Kusper Judit főiskolai docens, jkusper@ektf.hu, 06-70-7790361, szervező

Szinopszis:
Történelmi regény és emlékezet – Kemény Zsigmondtól napjainkig

A történelmi regények – a XIX. század második felétől – mindig jelentős szerepet töltöttek be irodalmunkban, ám funkciójuk, formájuk az eltelt másfél évszázadban sokat változott. Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulójára is emlékezve e műfajt és a műfajhoz kapcsolódó jelentésrétegeket, emlékezetpoétikát igyekszünk népszerűsíteni több szinten is, e félévben elsősorban a 2014. november 13-án megrendezendő Történelmi regény és emlékezet – Kemény Zsigmondtól napjainkig című országos konferencián, ahol a szakma kiemelkedő kutatói tartanak előadást. A program első felében Kemény Zsigmondra emlékezünk az ő és kortársai, azaz a 19. század jelentős alkotóinak, műveinek elemzésével, bemutatásával, újraolvasásával. A második rész e regénytípus lehetséges változatait mutatja be a XX. század és napjaink történelmi regényeinek elemzésével. A téma izgalmas és hiánypótló, hiszen a konferencia során nyomon követhetjük magának az emlékezetkultúrának a kialakulását és változását, a kultuszképződést, s megfigyelhetjük, hogy napjainkban is különböző szálakkal, különböző módokon értelmezzük a múlt jelenségeit – a művészet, az irodalom segítségével, ráadásul a kérdéskör interdiszciplináris jellege lehetőséget ad arra, hogy a bölcsészettudományok majd minden területe képviseltesse magát, hiszen történelmi, társadalmi, filozófiai, irodalmi, nyelvi aspektusból is érvényes és megválaszolandó kérdésekkel találkozunk.

 

 

2014. NOVEMBER 13.

Az esemény címe: Minden művészetek fején a korona: a mi művészetünk Kelemen László és az első magyar színtársulat

 


Az esemény műfaja: hazai kiállítás
Tudományterület: színháztudomány
Kezdés: 2014. november 13. 16.00 óra, EKF, A épület, Aula
Befejezés: 2014. november 13. 19.00 óra
Program: kiállításmegnyitó
Szervező egységek: PROTEA Kulturális Egyesület, EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Helyszínek: EKF, A épület Aula és A épület I. emelet 208. terem
Kapcsolattartó: Dr. habil. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi docens, pintermzs@ektf.hu, 36/520 465

Szinopszis:
„Minden művészetek fején a korona: a mi művészetünk"

Kelemen László és az első magyar színtársulat

Kiállítás, EKF, A épület Aula

A megnyitó időpontja: 2014. november 13. du 16 óra

2014-ben emlékezünk Kelemen László halálának 200. évfordulójára, 2015-ben pedig arra, hogy 225 éve kezdődött el a hivatásos, magyar nyelvű színjátszás Magyarországon. Kelemen László szimbolikus alakja a magyar színháztörténetnek: neve egybeforrott a magyar hivatásos színjátszás megszületésével, igényessége, elhivatottsága nélkül nem indulhatott volna el Magyarországon az anyanyelvű színjátszás. Rajta keresztül tehát egy egész korszaknak a nagyközönség számára teljesen ismeretlen színházi kultúráját lehet megismertetni.

A 14 tablón kiállított anyag Kelemen Lászlóhoz és az általa vezetett színtársulathoz kapcsolódik (rajzok, festmények reprodukciói, az első társulathoz köthető dokumentumok, iratanyagok másolatai, szövegrészletek a repertoárból, a társulat leltára, színlapok és színházi zsebkönyvek, az első színpadképek stb.), de kitekintést ad az 1837-ig, a Nemzeti Színház megépítéséig tartó időszakra is. A kiállítás elsősorban az Eszterházy Károly Főiskola diákjainak szól, de a város közössége, illetve az idelátogató turisták számára is vonzó kulturális program lehet. A kiállítás december 20-ig lesz megtekinthető.


< Vissza