Filozófia Tanszék

2014. NOVEMBER 27.

Az esemény címe: Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia

 

 

 

Az esemény műfaja: tudományos konferencia
Tudományterület: filozófia
Kezdés: 2014. novembe 27. 11.00 óra, EKF B épület
Befejezés: 2014. november 28. 14.00 óra
Program:

November 27. csütörtök

10:00 Megnyitó: Dr. Ollé János, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

10:10 Weiss János: Egy fejezet Heideggerhez

10:50 Ullmann Tamás Életvilág és politika (Az életvilág és hatalom Husserltől Foucault-ig)

11:30 Toronyai Gábor: A politikum és az állam transzcendentális fenomenológiai „helye"

12:10 – 13:40 Ebédszünet

13:40 Marosán Bence: Művészet és politika viszonya Heidegger 1933-34-es előadásaiban

14:20 Horváth Orsolya: A teológia mint kritika. Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában

15:00 Loboczky János: „Miért Platón? – Gadamer Platón-értelmezései a 30-as-40-es években"

15:40 – 16:00 Kávészünet

16:00 Hévizi Ottó: Aranypolgárok aranyszabályai (Észrevételek a szemléletes viszonossági szabályok hermeneutikájáról

16: 40 Pongrácz Tibor A lét topológiája

17: 20 Kicsák Lóránd Heidegger aktivista filozófiájának módszertani gyökerei

18:00 Fogadás

November 28. péntek

9:00 Karácsony András: Schmitt – Jünger viszonyról

9:40 Sajó Sándor: Kivétel és szabály

10: 20 Gedő Éva: Történetiség és politikum Kosellecknél

11:00 – 11:20 Kávészünet

11:20 Varga Péter A „szigorú tudomány" „világtörténeti fejlődésétől" a fegyverekig és vissza. Edmund Husserl és a göttingeni fenomenológiai mozgalom az első világháborúban

12:00 Olay Csaba: A politika fenomenológiája?

12:40 Kávészünet

13:00 Cs. Kiss Lajos: Heidegger és a politikai fogalma

13:40 Schwendtner Tibor Fenomenológia és rasszizmus. Husserl és Heidegger viszonya a rasszizmushoz


Szervező egységek: EKF Filozófia Tanszék, MAB Társadalomelméleti Szakbizottság
Helyszínek: EKF B épület (Eger, Egészségház u. 4.)
Régió: Észak-Magyarország
Kapcsolattartó: Dr. Schwendtner Tibor

Szinopszis:
A fenomenológia és a hermeneutika politikai filozófiához fűződő kapcsolata az utóbbi években az érdeklődés előterébe került. Az érdeklődés fokozódása több körülménnyel függ össze. Egyfelől Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatára vonatkozóan nagyon sok új dokumentum került elő az utóbbi időben: többek között a filozófus gondolati naplójának első három kötete, a Fekete füzetek, melyek az azonnal óriási érdeklődést és heves vitákat váltott ki. A husserli fenomenológia politikai vonatkozásai is kiemelt figyelmet kapnak újabban, különösen az első világháború alatt kifejtett tevékenysége, itt elsősorban a Fichtéről tartott előadására gondolhatunk, amelyet három alkalommal is megtartott szabadságolt katonáknak. Továbbá a hermeneutikai filozófia politikai aspektusai is fontos kutatási témát jelentenek, amennyiben a hermeneutika alapvető problémája a másik, az idegen megértése, a barát-ellenség viszony értelmezése. A konferencia neves magyar szakértők részvételével ezeket a témákat fogja körbejárni. Több előadás foglalkozik majd Heidegger nemrégiben kiadott naplóival. Más kutatók Husserl munkásságának politikai vonatkozásait fogják bemutatni. Az idegen, a barát ellenség viszony középpontba állítása elsősorban Carl Schmitt politikai filozófiájához kötődik, több előadás foglalkozik majd az ő elgondolásaival és kortársaira gyakorolt hatásával.


< Vissza